Skip to main content

Sedmične vijesti iz Gnijezda za sedmicu od 27.06.2016. do 01.07.2016.
Prošlu radnu sedmicu smo započeli sa radionicama imaginacije, podsticajući tako dječiju maštu.  Dječica su zamišljala da su njihovi dijelovi tijela četke za farbanje te su tako trčali kroz park i farbali njegovu površinu u  najljepše boje koje smo imali u paleti boja naše mašte.
Veliku važnost u životu jednog ptića igra upoznavanje samoga sebe. Stvaranje stava prema svijetu oko sebe kroz stav o sebi, upoznavanje sa tim koje su njihove vrline, talenti, mogućnosti i kako ih mogu unaprijediti.  Upravo kroz radionicu “upoznajmo svoje resurse” htjeli smo da djeca zađu dublje u sebe same i pokušaju dokučiti do koje granice idu njihove vještine koje imaju i uz našu pomoć saznaju  kako još da ih unaprijede.
28.07. slavili smo dan nauke… Uz pomoć naše volonterke Dajane koja je nastavnica Hemije, učinili smo taj dan posebnim. Dječici smo približili neke od osnovnih zakona koji vladaju u prirodi kroz mini eksperimente. Bili su svjedoci vakumskih promjena, bježanja masnoće od detrđenta, bojenja zelene salate, pretvaranju kuhanog jajeta u lopticu skočicu…
Nastavili smo smo vršnjačkim edukacijama svake srijede u Gnijezdu. Djevojčica koja ima 7 godina i pokazuje veliku samostalnost je imala želju da radi slikarsku radionicu sa svojim drugarima u Gnijezdu. Podijelila je grupu djece u parove i svakome dala različite teme koje su morali predstaviti crtežom. Parovi su dobili zadatak gdje je jedno crtalo crtež na zadanu temu a drugo bojilo crtež. Iz slikarske radionice izrodili su se odlični radovi kojima smo ukrasili naše zidove. Taj dan smo odlučili da ćemo nagraditi naše ptiće diplomama kojima potvrđujemo njihov trud i razigranost u svakodnevnim aktivnostima koje radimo u Gnijezdu. J
Četvrti dan naše radne sedmice radili smo kreativnu radionicu koju smo nazvali “snađi se sam”. Kroz ovu radionicu dječica su imala priliku da na najbolji način koji umiju iskoriste material koji su doblii. Dobili su slike predmeta koje treba da naprave, neki od predmeta su bili funkcionalni čak i od materijala koji su imali na raspolaganju. Tako npr. japanke od kartona, torbica, maketa kućice su se mogle koristiti u svakodnevnoj upotrebi.
Petak ili peti dan u sedmicu kao i obično ostavili smo za sportske aktivnosti. Ovaj put smo se upoznavali sa osnovama odbojke. Šta je to rotacija i kako se radi u profesionalnoj odbojci, šta je to libero, tehničar i koji su to načini odbijanja lopte u odbojci, su samo neka od pitanja na koja su dječica dobila odgovor.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.