Skip to main content

Od početka školske godine u Gnijezdu se redovno održavaju instrukcije za djecu iz predmeta iz kojih djeca imaju slabije ocjene. Potrudili smo se da svako dijete ima svog volontera sa kojim radi jedan na jedan, kako bismo imali što bolje rezultate koji će nam osigurati sigurno postignuće cilja rada sa djetetom na školskom gradivu. Pored instruktivne nastave imamo za cilj da se djeca što bolje upoznaju sa svojom okolinom i sa aktivnim stanovništvom njihovog grada. Pa smo tako započeli realizaciju ideje upoznavanja sa zaboravljenim zanatima. Prvi  zanat koji smo istražili je duborez. U posjetu nam je došao naš prijatelj Aleksandar koji se bavi duborezom u drvetu, djeci je pokazao kako postati duborez majstor. Djeca su bila oduševljena duborezom, svako od njih je ostavio svoj trag na radu koji predstavlja živo drvo, na kojem piše „Gnijezdo je ukras drveta“.
Tokom protekle sedmice djeca su imala priliku da posjete Zavičajni muzej u našem gradu i uživaju u izložbi pod nazivom „Porastimo do djeteta“, izložbu crteža djece koja idu u školu crtanja „Time“.
U petak smo imali posjetu naše Dajane, nastavnice hemije koja je pokazala djeci kako se prave sapuni. Kroz ovu aktivnost djeca su imala prliku da se upoznaju sa hemijskim supstancama koje se koriste za pravljenje mnogih predmeta koje oni koriste u svakodnevnom životu ali i da vide kako su nekad ljudi pravili sapune kada nisu imali pristup proizvodima kao danas.
Pored svakodnevnih isplaniranih aktivnosti trudimo se da djeca imaju dovoljno vremena i za slobodne aktivnosti kako bi znali sami sebi organizovati slobodno vrijeme tokom boravka u Gnijezdu, jer kad odrasli planiraju sve za njih onda onog trenutka kada oni to ne urade obično čujemo rečenicu „ali meni je dosadno“, kako bismo smanjili pojavljivanje te rečenice dajemo dovoljno prostora i njima da prepoznaju svoje potrebe.
Za kraj se  ovim putem se zahvaljujemo svim ljudima velikog srca koji nam pomažu da naše ptiće upoznamo sa životnim vrijednostima!

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.