Skip to main content
Naši dragi volonteri i ovoga puta pomogli su organizaciju jednog događaja u našem gradu. 17. juna u Gradišci je održana prva smotra dječijeg folklornog stvaralaštva, a organizator je bio KUD “Lepa Radić” i “Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava RS”. Volonteri su pomogli sa logističkim detaljima u Kulturnom centru, a i praveći društvo dječijim ansamblima kojih je bilo 12 sa preko 350 učesnika.
 
Cilj ovog događaja bio je očuvanje kulturne baštine i razvijanje kreativnosti djece, a naših 12 volontera pokazalo je spremnost da doprinese očuvanju ovih vrijednosti. Događaju je prethodio pripremni sastanak sa KUD-om “Lepa Radić”, a kraj manifestacije proslavili su neformalno zajedno sa svim učesnicima programa.
Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.