Od 2015. godine Udruženje Most pruža socijalne usluge kroz projekte Dnevni centar Gnijezdo Gradiška i Porodične grupne konferencije. Preventivnim radom sa 28 djece osnovnoškolskog uzrasta ostvarujemo pozitivne rezultate u oblasti edukacije, emocionalnog osnaživanja i razvijanja socijalnih vještina. Model porodičnih grupnih konferencija ima za cilj da pruži adekvatnu podršku porodičnom sistemu u cilju prevazilaženja određenih kriza. Istovremeno, socijalni program Udruženja otvorio je vrata volonterima pomažućih struka da kroz volonterski angažman usvoje vještine za rad sa ranjivim grupama stanovništva.