Skip to main content

Centar za obrazovne incijative Step by Step je uz pomoć USAIDa i Fonda otvorenog društva BiH pokrenuo kampanju ŽIVIMO VRIJEDNOSTI. S obzirom da je OŠ “Kozarska djeca” u partnerskoj ulozi na projektu, mališani iz našeg centra Gnijezdo odlučili su podržati ovu kampanju.

PRAVEDNOST je prva tema koju su djeca zajedno učila kroz radionice. Kroz ovu kampanju djeca će se sastajati svaki mjesec gdje će kroz radioničke aktivnosti na svakom sastanku učiti novu vrijednost čovjekovog života. Kao što su hrabrost, zdravlje, poštovanje, priroda, odgovornost, mir…

Tokom radionice PRAVEDNOSTI djeca su bila podjeljena u dvije grupe. Jedna radionica je bila prilagođena uzrastu mlađem od 11, a druga starijima od 11 godina.

Naziv radionice za mlađu grupu je bio STOP NASILJU MEĐU DJECOM sa ciljem da učenici shvate da je nasilje čak i u situacijama kada ih neko nagovara da se druže ili ne druže sa drugima i da potaknemo učenike posmatrače da nešto poduzmu, da pomognu učeniku koji trpi nasilje.

Starija grupa je radila radionicu ODNOS VEĆINE I MANJINE-stavovi, djelovanja i potrebe. Cilj ove radionice je uviđanje potreba koje su u osnovi zatvaranja ka drugosti-drugačijem, te razmatranje mogućnosti usklađivanja potreba većine, kako bi se uvažile potrebe manjine.

 

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.